NAŠE SLUŽBY A CIELE

CIELE SPOLOČNOSTI
Byť ekonomicky silnou, stabilnou a plne konkurencieschopnou spoločnosťou s pevným miestom medzi prosperujúcimi spoločnosťami na Slovenskom trhu.

Upevniť svoju pozíciu dôveryhodného a spoľahlivého obchodného partnera plniaceho svoje záväzky.

Vyvážený, harmonický a udržateľný rozvoj všetkých oblastí činností, ktorý vedie k rastu hodnoty spoločnosti a spokojnosti zamestnancov ako aj zákazníkov pri súčasnom rešpektovaní prírodných, ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok.

Klásť dôraz na stavbu ako zdroj zisku na základe podporných činností spoločnosti.

Svoje aktivity ako aj profesionálne schopnosti presadzovať podľa potreby aj v iných štátoch EÚ.

Naďalej do buducna zabezpečovať realizáciu významných diel v oblasti stavebníctva a to vo všetkých odborných segmentoch.
NAŠE SLUŽBY
• Stavebná činnosť
• Sadrokartonárske práce
• Interiérové podlahy
• Exteriérové podlahy
• Železo-betonárske práce
• Lešenie